Na hranici katastrov obcí Čab, Šurianky a Nové Sady vyrástla v roku 2015 celodrevená turistická rozhľadňa konštrukčne zhodná s rozhľadňou na vrchu Marhát v Považskom Inovci. Rozhľadňa je 15 m vysoká a na jej stavbu bolo použité drevo z červeného smreku. Z jej najvyššej plošiny sa naskytá výhľad do širokého okolia – na mesto Nitra, na pohorie Tribeč s vrchmi Zobor a Žibrica, na časť Považského Inovca a dokonca aj na Malé Karpaty. Za mimoriadne priaznivých podmienok odtiaľto dovidieť cez nížiny juhozápadného Slovenska až na Bratislavu. Pri rozhľadni sa nachádza zastrešené posedenie a informačná tabuľa. Prístup k veži je možný aj autom – po ceste spájajúcej Šurianky a Nové Sady, a následne po poľnej ceste, ktorá nás zavedie priamo na miesto určenia. (http://www.vypadni.sk/sk/rozhladna-radosinka)