Jednou z najcharakteristickejších návštevníckych atrakcií Komárna je tzv. Nádvorie Európy, unikátny stavebný komplex vybudovaný na prahu tretieho tisícročia, v atmosfére blížiaceho sa vstupu Slovenska do Európskej únie. Ide o malé námestie obdĺžnikového tvaru, na ktorom bok po boku stoja budovy reprezentujúce architektúru a stavebné slohy viac ako 40 krajín a regiónov „starého kontinentu“. Nájdeme tu budovy z Írska, Islandu, Grónska, Talianska, Vatikánu či Transylvánie. Budovy dopĺňajú sochy uhorských kráľov – panovníkov rozličného etnického pôvodu, ktorí vládli mnohým národom združeným v historickom uhorskom štáte. Ako príklad možno spomenúť sv. Štefana, Mateja Korvína, Žigmunda Luxenburského, Máriu Teréziu či Ľudovíta Veľkého z Anjou. K atraktivitám námestia patria tiež sochy spolupatrónov Európy, štyri historické vstupné brány a množstvo ďalších zaujímavostí. Nádvorie Európy je symbolom modernej a stále silnejúcej túžby európskych krajín po zjednotení pri súčasnom zachovaní kultúrnej rôznorodosti svetadielu a individuálnej jedinečnosti každej krajiny. (https://www.vypadni.sk/sk/nadvorie-europy)