Vodné dielo Gabčíkovo bolo vybudované v rokoch 1977 – 1992 najmä z dôvodov ochrany územia pred povodňami, zlepšenia plavebných podmienok, zabezpečenia kvality pitnej vody a výroby elektrickej energie. Význam sa však kládol aj rekreačnému a turistickému využitiu.
Ide o vodné dielo na druhej najdlhšej európskej rieke, na rieke Dunaj. Dominantou vodného diela je určite dozorná veža, ktorej siluetu je vidno už z diaľky. V jej dolnej časti je vyhliadková plošina, ktorá umožňuje návštevníkom dokonalý výhľad. Pri dobrom počasí je možné použiť aj ďalekohľad a dovidieť až k televíznej veži Kamzík.
Prírodné krásy Dunaja a priľahlých miest môžu záujemcovia spoznávať napríklad počas vyhliadkových plavieb osobnou loďou a to buď z Gabčíkova – prístavu alebo z Bratislavy.
Nadšenci cyklistiky si môžu spraviť okolo Vodného diela Gabčíkovo cyklovýlet, ktorý sa tradične začína a aj končí v hlavnom meste. Cyklookruh má dĺžku približne 100 km a vedie po asfaltovej ceste. (https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/vodne-dielo-gabcikovo-gabcikovo)