Devínska Kobyla (514,1 m n. m) je vrch v pohorí Malé Karpaty. Leží nad mestskou časťou Devín, približne 9 km západne od centra Bratislavy. Je najvyšším vrchom Devínskych Karpát a Bratislavy. Devínska Kobyla zakončuje hlavný hrebeň Malých Karpát. Na vrchole sa nachádza objekt bývalých kasární, ktoré sú od roku 1996 opustené. Slúžili ako rádiotechnická hláska protivzdušnej obrany štátu a v tejto lokalite bola vybudovaná nová, verejnosti prístupná rozhľadňa. Severným smerom svahy klesajú do roviny Borskej nížiny, západným a južným smerom vymedzuje koryto Moravy a Dunaja susednú Viedenskú kotlinu, juhovýchodne pokračuje okraj pohoria so Švábskym vrchom (367 m n. m.) a východne dominuje vrch Kamzík (439 m n. m.) a Hrabovina (434 m n. m.). Masív odvodňujú krátke vodné toky, smerujúce do Moravy a Dunaja. Vrch leží v Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. (https://sk.wikipedia.org/wiki/Dev%C3%ADnska_Kobyla_(vrch))