Najstaršou a najhodnotnejšou kultúrno-historickou pamiatkou Šale je kaštieľ situovaný v severozápadnej časti mesta, ktorého história siaha do druhej polovice 16. až prvej polovice 17. storočia. V budove postavenej pravdepodobne na mieste stredovekého vodného hradu sídlilo pôvodne jezuitské kolégium, neskôr bola premenená na protitureckú pevnosť. Zaujímavosťou je, že kaštieľ vznikol ako verná kópia renesančného zámku rodu Thurzovcov v Bytči, pričom svoj renesančný vzhľad a podobnosť s Bytčianskym zámkom si napriek neskorším prestavbám zachoval dodnes. Kaštieľ v Šali je štvorkrídlovou stavbou s mohutnými nárožnými baštami a menšou vežou nad vstupnou bránou. V súčasnosti v ňom sídli pobočka Štátneho archívu v Bratislave. (http://www.vypadni.sk/sk/kastiel-v-sali)